Välkommen till Keramiker - fabriker - stämplar och signaturer
Vinjett%281%29.jpg

All världens stämplar och signaturer på nätet! Låter det helt vansinnigt?

Det är mycket möjligt att det är ett projekt, där vi inte kommer att kunna nå målet under vår livstid, men varför inte arbeta för det?

I våra skåp och på våra hyllor trängs föremål av keramik- bränd lera. Vi kallar det ibland porslin, flintgods, sten- och lergods med mera. Många av dessa föremål är försedda med stämplar, signaturer och etiketter, men det är långt ifrån alla som vi vet varifrån de kommer eller vem som är keramikern bakom signaturen. Svaren kanske finns i uppslagsböcker med inriktning på keramik, men dessa är långt ifrån kompletta. Uppslagsböckerna är föråldrade redan när de ges ut, eftersom det varje dag tillkommer nya keramiker. Författarna styr också urvalet efter kriterier som de själva bestämmer.

Det finns många fora att ställa frågor på, men få av dessa är bra att söka på om man inte har en aning om vad man ska leta efter och vilka sökord man ska använda. Följer man frågorna som ställs på ett forum under en period, så upptäcker man snabbt att de som svarar besitter stor kunskap och erfarenhet, som ibland inte återfinns i uppslagsböckerna. Ny kunskap genereras dagligen på dessa fora världen över och det är dags att denna sprids och dokumenteras.

Projektet vars mål är att skapa ett omfattande och up-to-date uppslagsverk med en bilddatabas som består av bilder på stämplar, signaturer och etiketter och på föremålen med dessa, är öppet för alla.

Tillsammans bidrager vi alltså med innehållet.