Kom igång med att lägga in information och bilder!

Vi jobbar på att skriva handledningar…

1. Ska du skriva om en ny fabrik/keramiker som inte finns i registret börjar du med att skriva in din tänkta rubrik i Add new page, då öppnas en ny sida och du kan fortsätta att fylla på med brödtext. Spara då och då och sen klickar du på edit för att fortsätta med skrivandet.

2. Du kan välja att skriva in rubriken på sidan i registret för då ser andra att det är någon som håller på med det ämnet. När du känner dig färdig för stunden kopierar du url-adressen t ex http://keramik.wikidot.com/bobergs-fajansfabrik-bo-fajans-1874-1967 och går till registret, edit och länkar till den sida du som du har skrivit.
"Bobergs fajansfabrik - Bo Fajans 1874-1967"

Här ett försök vad gäller bilder och bildformatering.

Bilder

If you are allowed to edit pages in this Site, simply click on edit button at the bottom of the page. This will open an editor.

To create a link to a new page, use syntax: [[[new page name]]] or [[[new page name | text to display]]]. Follow the link to create a new page and instantly edit it!

Creating and editing pages is easy and there are many options that let you to create powerful sites!

Please visit Documentation pages to learn more.