"Knutte" Lars-Göran Larsson 1955-

"Knutte" föddes och växte upp i Etelhem. Han började som lerdräng på Etelhems krukmakeri 1970. Av Erik Annervik som tidigare arbetat på Upsala Ekeby lärde han sig att dreja. Han stannade kvar på krukmakeriet till 1979, men ville satsa på heltid och arbetade som drejare på Paradisverkstaden i Färjestaden på Öland fram till 1981. För att få erfarenhet av saltglaserat stengods började han därefter på Wallåkra Stenkärlsfabrik och flyttade tillbaka till Gotland 1982. Tillsammans med hustrun Eva driver han sedan 1984 HB Larsson & Larsson. Tillverkningen består i huvudsak av bruksföremål i stengods.

Källor
Nyström, Bengt m fl (2008), Svensk keramik under 1900-talet: En uppslagsbok om keramiker, fabriker och signeringar, Stockholm: Forum
Vingedal, S. E. (1982), Porslinsmärken: En bok om porslins-, fajans- och andra keramikmärken (6. uppl), Stockholm: Forum
Östlund, Kjell och Louise (1982), Bruksföremål i saltglaserat stengods: De svenska stenkärlstillverkarna: historia, teknik, former, stämplar (3.uppl.), Helsingborg: HB KAP- Keramik & Konstcentrum

Image Unavailable
Image Unavailable