Kristina Pyttan Åberg

Krukmakare som driver egen verkstad "Åbergs krukmakeri" på Pomona-området i Ängelholm Hon var anställd på Wallåkra stenkärlsfabrik i början av 2000-talet. Hon lystrar inte till namnet dopnamnet Kristina. Pyttan Åberg tillverkar bruksföremål som ska tåla både ugn, kyl, frys och mikrovågsugn.

Källor
Anders Clark, "Uppfyllde drömmen - blev krukmakare", Lokaltidningen Ängelholm 14 november 2010