L. P. Jørgensen

Terrakottafabrikör samtida med L Hjorths Terracottafabrik i Rönne och P. Ipsens Enke, Kgl. Hof Terracottafabrik eller grossist av föremål i terrakotta som Carl Budde-Lund?

Det är inte mycket klarhet som bringas av att söka på nätet; några på auktion sålda terrakottaskulpturer, en artikel av Harald Almström; Keramiken på Stockholmsutställningen 1897 i Svensk Kemisk Tidskrift 1897.

"Vackra alster i terracotta visa ock (anm. förf har beskrivit P. Ipsens Enkes deltagande) fabrikanterna Carl Budde-Lund och L P Jörgensen från Köpenhamn, af hvilka den sistnämnde blifvit tilldelad silfvermedalj. Föremålen, som dessa utställa, äro till största delen särdeles fint modellerade figurer och grupper, utförda i gul, svart och röd terracotta." (a.a. s. 91)
http://runeberg.org/svkemtid/1897/0101.html

I Weilbachs kunstnerlexikon på nätet, omnämns en bildhuggare (bhgr) L. P. Jørgensen hos vilken Holger Christensen (f 1890) har varit i "figurmagerlære" i fem år. Holger Christensen var sedan anställd på Den kgl. Porcelainsfabrik.
http://www.rosekamp.dk/Weilweb/C.htm#Christensen__Holger_Leo_Emanuel

Byst i ljust gul terrakotta ca 24 cm hög, märkt L. P. Jørgensen, Eneret. Eneret som begrepp kan väl närmast sägas vara mönsterskydd. Att det under det sena 1800-talet inte efterlevdes framgår av fallet från 1881-82 Lauritz Hjorth versus Budde-Lund og Th. Stibolt. Där rättsinstansen dömde till fabrikör Hjorths favör. http://bornholmsmuseum.dk/museumsudstil/ugensh0505.htm

En snarlik gudinnebyst återfinns i Hjorths katalog från 1884, tyvärr kan jag inte läsa produktnumret och är inte klar över om det rör sig om en påklädd Venus. Skillnaden verkar vara att sockeln är rund på Hjorths och kvadratisk på den visade.

L.P.J%C3%B6rgensen2.jpgL.P.J%C3%B6rgensen1.jpg