Lindblad, Per Albert (1877-1964)

Krukmakare, drev sedan 1906 en krukfabrik i Bältatorp, Norrtälje, där han övertog en äldre verkstad. Sedan 1946 krukmakeri i Ortala på Väddö med tillverkning av blomkrukor och lergods i traditionell stil.
En längre berättelse om vad är känt om honom, samt bilder på föremål och märkningar, finns här:
http://www.precisensan.com/antikforum/showthread.php?t=20088