Signaturer

Tillbaka till Alingsås Keramik

Kända medarbetare:

Ulla Ahlgren (1950-1983). Signerade UA.

Tomas Anagrius (1962-1963). Signerade T. Anagrius.

Siv Beckman

Lars-Erik Eriksson, en av upphovsmännen till Nila Keramik.

Anita Johansson, senare bibliotekarie i Alingsås. Signerade Anita.

Berth Norrman, modellör och formgivare under slutet av 40-talet. Hade egen verkstad, död 2001.

Bengt Sundgren, drejare, övergick till Rörstrand.

Nils Zehlin, en av upphovsmännen till Nila Keramik.

Lena Åsén (60-talet och möjligen en bit in på 70-talet). Gift Magnusson 1967. Signerade LÅ fram till giftermålet och därefter LM

—-

Okända signaturer:

A, AL, A Ritva, AT, Britt, Carin, D, Ewy, Gunnel, J. De Carolis, MB, ML, MR, MW, S, TS, V eller U
A.JPG AL.JPG Carin.JPG D.JPG Gunnel.JPG MR.JPG S.JPG VellerU.JPG